Showing posts with label linux'a python kur. Show all posts
Showing posts with label linux'a python kur. Show all posts

Sunday, March 17, 2013

Linux'a Python Kurmak

Normalde linuxun bütün sürümlerinde python kuruludur. Ancak bu kurulu olan sürüm python2x dir.Eğer ki python3x sürümlerinden birini kurmak istiyorsanız yazıyı okumaya devam edin. :)
Python kurulumuna geçmeden önce bazı ayarlamalar yapmamız lazım.
Birinci Adım: Gerekli paketlerin kurulması
Alt+F2 ile terminali açıyoruz. Ve şu kodları giriyoruz:

sudo apt-get install build-essential libncursesw5-dev libreadline5-dev libssl-dev libgdbm-dev libc6-dev libsqlite3-dev tk-dev
Bu paketlerin kurulması net hızınıza göre bir kaç dakika sürebilir.. :)
İkinci Adım: Python un indirilmesi ve dosyaların hard diskinize çıkarılması
terminale şu kodlar giriyoruz:
wget http://www.python.org/ftp/python/3.2/Python-3.2rc2.tgz && tar -xvf Python-3.2rc2.tgz
Bu kod pythonu indirir ve dosyaları şu an bulunduğunuz dizine çıkarır.
Üçüncü Adım: Python un kurulması
Terminale şu kodları giriyoruz:
1.   ./configure
2.   make
3.  sudo make altinstall
Python3.2 linuxunuza kurulmuştur. :)


Read More